Najlepsze Nieruchomości w Jednym Miejscu

Typ nieruchomości
Rodzaj transakcji
Rynek

Podatek od nieruchomości – co i jak

14.06.2019 r.

Podatek od nieruchomości to podatek lokalny. Pobierany jest przez samorządy gminne od osób fizycznych, które posiadają własną nieruchomość, a także od użytkowników wieczystych gruntów. Podatek od nieruchomości jest jednym z największych źródeł dochodu gmin. Można go przyporządkować do takich typów podatku jak: podatek majątkowy, podatek konsumpcyjny i podatek przychodowy. Dzieje się tak ze względu na jego szeroką charakterystykę.

Kogo obejmuje podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości obowiązuje każdą osobę, która posiada własną nieruchomość, czy to mieszkanie czy dom, a także osoby, które są użytkownikami gruntów wieczystych. Jeśli jesteśmy współwłaścicielami nieruchomości to nas również obowiązuje zapłata podatku. Jeśli dopiero kupiliśmy nieruchomość, to obowiązek zapłaty podatku mamy na następny miesiąc od dnia podpisania aktu notarialnego. Przykładowo, jeśli kupiliśmy nieruchomość 20 lipca, to podatek będzie naliczany od 1 sierpnia. Jeśli pozbyliśmy się nieruchomości, w takim przypadku obowiązek podatkowy przestaje nas dotyczyć na końcu miesiąca, w którym doszło do transakcji.

Inaczej wygląda sprawa podatku jeśli wybudujemy dom. Jeśli zakończymy budowę domu załóżmy we wrześniu 2019, to podatek będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 202 roku.  

Kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości

Wysokość podatku od nieruchomości ustalają władze gminy i nie może być on wyższy od ustalonych kwot ministra finansów. Jeśli chodzi o grunty, to kwota nie może wyższa niż 0,48 zł za m2, a jeśli chodzi o budynki, wysokość kwoty nie może być wyższa niż 0,77 zł.

W przypadku, kiedy dopiero zakupiliśmy nieruchomość, mamy 14 dni od dnia podpisania aktu notarialnego na złożenie formularzu w gminie. Taki formularz możemy odebrać z urzędu gminy lub ze strony internetowej. Powinny się tam przede wszystkim znajdować takie informacje jak wielkość powierzchni gruntu, a także powierzchnia użytkowa. Podatek płacimy w czterech ratach w ciągu roku, jest to 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Można też z góry zapłacić podatek za cały rok.

 

Jak zmierzyć powierzchnię użytkową

Podczas zapłaty podatku od nieruchomości warto zwrócić uwagę, czy podana wielkość powierzchni jest zgodna z danymi, które są zapisane w akcie notarialnym. Jak prawidłowo samemu wymierzyć powierzchnię użytkową budynku? Przede wszystkim należy pamiętać, że mierzymy po wewnętrznej stronie długości ścian. Mierzymy także poddasze i piwnice.

Z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości wyłączone są nieruchomości zajęte przez jednostki samorządu terytorialnego. Także kanały i grunty pod wodami powierzchniowymi. Wyjątkiem są jeziora i elektrownie wodne. Zwolnione z opłat podatku są także budynki kolejowe, infrastruktura portowa, uczelnie i szkoły.

Odpowiedzialność za niepłacenie podatku od nieruchomości

Co w wypadku, gdy spóźniamy się z zapłatą podatku od nieruchomości? Konsekwencje niepłacenia podatku od nieruchomości mogą być różne, w zależności od tego, w jaki sposób organ odkrył, że nie płaciliśmy podatku. Jeśli świadomie zmieniamy szczegóły formularzu dotyczącego naszej nieruchomości na rzecz niższego podatku. Gdy zatajamy prawdę na temat nieruchomości, wtedy organ może wziąć to jako wykroczenie lub przestępstwo. W najlepszym przypadku grozi nam kara grzywny. Ulga w przypadku podatku od nieruchomości przysługuje nam w razie nagłego wypadku lub niespodziewanej choroby. W takiej sytuacji powinniśmy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy. We wniosku należy podać jaki rodzaj ulgi nas interesuje. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu lub całkowite umorzenie zaległości podatkowej. Należy podać konkretne argumenty, które potwierdzą, że dana ulga nam przysługuje. Do wniosku należy też dołączyć dokumenty finansowe, które potwierdzą, że nie jesteśmy w stanie zapłacić na czas raty podatku.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.